gái làng chơi
{siêu}
1

từ chữ super, siêu thị... sau này thành cái gì tốt quá, đẹp quá, phi thường quá cũng siêu: siêu mẫu, siêu máy, siêu sao ca nhạc, ...

anh là siêu sóc

Ô... cái áo cậu những 8 túi... siêu thế...

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (April 03, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Nước mía siêu sạch
đăng bởi Thu Phương
Hình Minh Họa Cho Từ "siêu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com