a cay
{so em xui}
1

số em xui bên mĩ định nghĩa là SEX

thằng bé chụp hình chung ,nhỏ đó hở ngực thấy hít

đăng bởi pelinh1998 đến từ hcm (November 09, 2009)
2

số em xui bên mĩ định nghĩa là SEX

thằng bé chụp hình chung ,nhỏ đó hở ngực thấy hít

đăng bởi pelinh1998 đến từ hcm (November 09, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "so em xui"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com