wc
{soắn}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

soắn là sợ,sao phải soắn có ý nghĩa kiểu như sao phải sợ

sao phải soắn

đăng bởi huanhk đến từ Ha Noi (September 29, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "soắn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com