bơ đậu phộng
{strym}
Nguồn gốc ngoại ngữ hình ảnh đồng âm
Hậu quả vô hại
1

Từ này nó lại thuộc cái dòng có pha chút sinh ngữ vào ... STRYM đơn giản nó chỉ là sờ chim ... ngoài ra còn nhiều từ khác như : " Hạnh fuck " ( hạnh phúc ) , " dis mẹ " ...

Đây là hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu người lớn khi nghe trẻ nhỏ dùng từ Strym.

Hùnk: "Ghé vào quán AT Thanh Đa em nhá!"

Trank: "Ừ! Thích đấy, vào đấy anh strym em anh nhá!"

Hùnk: "Uầy, chuyện đấy mà phải bảo ông"

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (February 25, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
đâu, đâu... cho anh strym chút coi...

Bùm!

Aaaa .... 911 please!!!
đăng bởi Ròm
Hình Minh Họa Cho Từ "strym"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com