vịnh
{su cấp ké}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

từ đảo của từ xe cấp cứu

- Thằng Hưu đụng xe nặng quá nên được đưa lên su cấp ké đưa về bệnh viện rồi!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 27, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "su cấp ké"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com