lên đường
{tài lanh}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

từ dùng để chỉ 1 ai đó hay tỏ ra cái gì cũng biết và hay can thiệp vào công việc của người khác cứ như là mình biết rõ chuyện lắm

Thấy chưa, làm ko được mà cứ xía vô, cho chừa cái tật tài lanh!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 26, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tài lanh"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com