lặn đi cho nước nó trong
{tào lao mía lao}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

chỉ ai đó nói chuyện chả ra hồn, nói chuyện vớ vẩn

thằng đó nói chuyện tào lao mía lao lắm, nhảm dễ sợ!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 18, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tào lao mía lao"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com