kiếm chút cháo
{tàu lượn}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả hậu quả khó lường
1

cút , cuốn xéo ,đi chỗ khác

Thằng kia lởn vởn gì ở đây , TÀU LƯỢN !

đăng bởi Baby Lolo đến từ hà nội (October 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tàu lượn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com