lol
{tàu nhanh}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

quan hệ với gái bán dâm 1 lần duy nhất (tính theo lần xuất tinh)

tàu nhanh hôm nay có sales không chị? Em đi.

Ối, seo seo gì, chú em mày cứ vào, chị bớt cho nửa.

Ồ thế thì tốt quá

Bọn mày ơi, vào đêiii, đang sale này!!

đăng bởi Thu Phương đến từ Việt Nam (March 27, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tàu nhanh"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com