chuẩn không cần chỉnh
{tái gửi}
1

TL chỉ hiện tượng trong bài tá lả,người được tái gửi là người hạ sau,tái gửi hết bài là ù,tái phỏm là hạ rồi nhưng vì cho người khác ăn con chốt để tính gửi mà ù

tái gửi ù đền

đăng bởi kukhenh38 đến từ vinh city (October 11, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tái gửi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com