hót
{tám vía}
1

Chỉ người tính cách không rõ ràng. Thường chỉ người ái nam, ái nữ. (Nghĩa như đồng bóng, ái)

Bọn ca sỹ bây giờ toàn là tám vía.

đăng bởi Vu Doan Tu đến từ Hanoi-Vietnam (September 29, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tám vía"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com