đi ngáp
{tân cổ giao duyên}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Mới cũ lộn tùng phèo :D

Hát cái quái gì thế nhỉ
Tân cổ giao duyện

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tân cổ giao duyên"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com