{tây ba lô}
1

từ dùng để chỉ những người phương Tây ở VN, thường dùng chỉ dân Tây nghèo, không có nhiều tiền

đường Phạm Ngũ Lão là con đường của Tây ba lô ở Sì Gòn

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tây ba lô"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com