cọp dê
{té}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

bỏ chạy

cớm tới rồi, té thôi

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (May 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "té"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com