chới với
{té giếng}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

té giếng ý nói người hơi khùng điên ( vì ai bị té rớt xuống giếng khi vớt lên sẽ bị hốt hoảng chưa định thần lại )

thằng này té giếng rồi nên nó mới ăn nói như vậy

đăng bởi tegieng đến từ usa (September 06, 2014)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "té giếng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com