Lọa
{tình củm}
Nguồn gốc đồng âm trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Nói trệch của từ tình cảm

Tình củm vợ chồng sao rồi?

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tình củm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com