bóng lộn
{tía lia}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

từ dùng để chỉ ai đó hay xỏ mũi giày người khác

- Thằng này cứ tía lia, chuyện của tao, tao lo!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 27, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tía lia"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com