Deet Song Hui
{tò}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

có thể hiểu là đang núp lùm thì mò ra đưa mặt cho người ta thấy

Mày giỏi thì tò cái mặt ra đây !!

đăng bởi nhoxcuibap đến từ bai rac khong den (October 18, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tò"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com