a rùi
{tú bà}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ những người(nữ giới) dắt gái mại dâm cho khách

Con mụ tú bà láo vãi lìn.

đăng bởi Innocent đến từ Innocent (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tú bà"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com