hãm tài
{tư bản}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả chửi rủa
1

tư = bốn
bản = làng
tư bản = bán lồn

thằng này nhìn cái mặt là bít tư bản

tags lol mặt bít
đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 26, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tư bản"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com