S
{tương}
Nguồn gốc đồng âm
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chửi liên tục, liên thanh

Ối..... mày hiền thế, tử tế thế không biết!! Như tao tao tương vào mặt l** nó rồi đáy nhá!!

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (November 11, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tương"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com