Củ Chi
{tưới cây}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

tè bậy, tè ở bụi cây

Nhà có toilet không anh 2?

Không có, nhà này tao xây không có toilet. 3 tầng mà không có tầng nào có toilet hết, đừng có mong. Ra tưới cây đi!

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 16, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tưới cây"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com