cương
{tạ hầu đôn}
Nguồn gốc thán từ
Hậu quả vô hại
1

Tạ hầu đôn có nghĩa là ăn xong rồi ngồi xuống rồi không dọn dẹp mâm cơm, bát đũa xuống rửa hoặc ăn rất nhiều.

Thấy Lộc ăn nhiều, ông Thành rửi:
- Mày ăn như Tạ hầu đôn.
Ăn xong không thấy Lộc dọn dẹp mâm cơm, ông Thành rửi:
- Ăn xong rồi tạ hầu đôn.

đăng bởi Long Bình đến từ TP.HCM (September 13, 2014)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tạ hầu đôn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com