péo
{tả}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

tức là đi vệ sinh: ị; cái này nặng hơn đi cầu đó bị dịch mà

Triết hôm nay mày bị tả hay sao mà đang uống càpê mà cứ đi hoài vậy

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 24, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tả"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com