potay.com
{tấy}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

Từ miền Trung có nghĩa: sưng và chỉ con rái cá

- Vết thương đang tấy, đi bệnh viện đi
- Mày nghịch như con tấy

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tấy"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com