wtf
{tầu ngầm sáu ván}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

quan tài.

Láo, tao cho đi tàu ngầm sáu ván bi giờ, thằng ôn.

đăng bởi bonongmongdo đến từ Hà Nội (March 29, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tầu ngầm sáu ván"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com