Chùa
{tắc tị}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

muốn nói nhưng bất chợt không nghĩ được gì

đang buôn chuyện thì tắc tị

đăng bởi đến từ hn (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tắc tị"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com