{tẹp}
1

thêm 1 từ nữa để chỉ bộ phận sinh dục nữ

đẹp như cái tẹp bà già hơi bị có vần đó chớ

tags lol lìn vl
đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tẹp"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com