péo
{tẻm}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả vô hại
1

Quan hệ tình dục

Dắt em nó đi tẻm đê !

đăng bởi kenny_chicken đến từ Lò Tôn (December 30, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tẻm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com