bình sữa
{tọc mạch}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

từ chỉ những người thích khám phá và làm những chuyện mình chưa biết, thường đem lại hậu quả xấu hoặc chỉ những người thích xen vào chuyện người khác

- thằng này cứ tọc mạch phá phách, chắc tao đuổi mày đi quá!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 27, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tọc mạch"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com