sạc pin
{tổ chảng}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Hậu quả vô hại
1

Tính từ chỉ shự khếch táng, đương đại lớn vào, tiếng vọng (âm thanh) có cường độ âm thanh lớn

Mày mua cái ổ bánh mì bự tổ chảng vầy làm sao mà tao ăn hết?

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (April 07, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tổ chảng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com