Quảng Ninh
{tới}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

khi đã say xỉn

thằng chim này tới rồi

Đừng uống nhiều, đừng để tới, cứ để lưng chừng cho nó chới với... lá la la...

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 01, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tới"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com