đi ngáp
{tụt}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

từ này fải đi kèm với từ hoặc cụm từ khác mới có ý nghĩa khi đặt trong văn cảnh.

Đang chơi game tự nhiên sếp sai đi công việc fải stop lại bèn nói: Làm tụt hết cả cảm xúc!

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (February 25, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tụt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com