chuẩn không cần chỉnh
{tủ đè}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Hậu quả vô hại
1

Chỉ việc học sinh ôn tủ để làm bài kiểm tra, thi(chỉ ôn 1 phần nhất định theo đề cương, hướng dẫn tự soạn) nhưng ko làm được bài do đề ra ko trùng với những gì đã học.

A:_Thi sao rồi mày?
B:_Tủ đè con mẹ nó rồi. Đen vcl.

đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tủ đè"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com