shock hàng
{tứ băng}
1

TL chỉ 1 kiểu đánh Bi a,khi đánh bi cái chạy đủ 4 băng trước khi chạm vào bi mục tiêu

đánh tứ băng

đăng bởi kukhenh38 đến từ vinh city (October 11, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tứ băng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com