Chùa
{tức như bố vợ phải đấm}
1

Chỉ sự tức giận nhưng không xả đi đâu được. Câu này đến nay chưa biết gốc tích. Nhưng ai cũng biết vì được Vũ Trọng Phụng dùng để diễn tả tâm trạng cụ Cố Hồng trong tiểu thuyết "Số đỏ".

Ai biết gốc tích câu "tức như bố vợ phải đấm" không????

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tức như bố vợ phải đấm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com