bi
{từ từ rồi khoai sẽ nhừ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

việc gì đến rồi cũng sẽ đến.

Chú đừng nóng, từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Ai cũng có phần.

đăng bởi lamti đến từ Que me (May 01, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "từ từ rồi khoai sẽ nhừ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com