quay
{tửng}
1

tửng = điên

Thằng ấy nó bị tửng rồi!!!!

đăng bởi Windier đến từ Vietnam (November 03, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tửng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com