lên đường
{tửng tửng}
Nguồn gốc đồng âm
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Tửng tửng (cà tửng) ý nói người hơi bị có vấn đề trí khôn , hơi bị khùng, hơi ngu ngơ

thằng này cà tửng làm chuyện gì đâu không

đăng bởi tegieng đến từ usa (September 06, 2014)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tửng tửng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com