chuẩn không cần chỉnh

Từ 'tự ái' này chưa có,
bạn cho nó cái định nghĩa của bạn đi.

Những từ liên quan đến chữ 'tự ái':
1
Bắc kỳ

danh từ mà người miền Nam chỉ những người miền Bắc mà họ không ưa. Khá tương đương với từ nigga của Mĩ. Người miền Bắc gọi nhau là bắc kỳ thì không sao. Nhưng người miền Nam gọi người miền Bắc như vậy là sẽ có chuyện.

người nước ngoài hay sao mà không biết từ này, mà còn phải đòi ví dụ?

đăng bởi Mai Thanh Nam đến từ ho chi minh (November 18, 2016)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tự ái"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com