thông thầu
{tự tay bóp d..}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

tự mình gây ra điều tệ hại cho bản thân

Vụ đó là do nó tự tay bóp d... thôi chứ có tại ai đâu.

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tự tay bóp d.."
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com