não
{tự xử}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

tự làm chuyện gì một mình vì không còn chọn lựa nào khác (không cần phải là làm chuyện ấy đâu nhé)

Không ai về nhà ăn cơm cả, cơm nguội mất, thôi, tự xử luôn cho rồi.

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 23, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tự xử"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com