Hồ Cẩm Đào
{tam mao}
1

TL chỉ một thời điểm mạt vận,đen đủi,chó đòi như Nhân Vật Tam Mao trong phim tàu

A:xịt mẹ 1000 đ lô,đen như con Tam Mao
B:tao cũng Tam Mao mẹ rồi,hôm wa đặt con Jup,phang 500đ.cũng xịt

đăng bởi kukhenh38 đến từ vinh city (October 09, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tam mao"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com