chuẩn không cần chỉnh
{taxi nhân dân}
1

Chỉ xe ôm!

Đi taxi nhân dân cho nó rẻ!

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "taxi nhân dân"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com