đơ đơ
{thôi gồi lượm ơi}
Nguồn gốc thán từ
Hậu quả vô hại
1

Thán từ chỉ trạng thái thất vọng về một sự thất bại

A: Hôm qua mày bắt Thái lan chấp VN nửa trái hả?
B: ừ, nhưng TL thua VN 1-2. Thôi gồi lượm ơi!!!!

đăng bởi kieunu_82 đến từ Miền Nam (February 10, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thôi gồi lượm ơi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com