a cay
{thù kem}
1

Thù kem = thèm ku !!!!
Xuất xứ từ 1 câu đố nho nhỏ :

\Có một ông bán kem đi qua chỗ kia có một chú bé mua kem nhưng bị gió thổi mất . Hỏi chú bé thù kem hay thù gió ??! (Thù gió = thò z... )

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (August 08, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thù kem"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com