canh me
{thúi}
Nguồn gốc thán từ trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

xui, đen, không may mắn - thường được dùng trong Nam nhiều hơn. Như "đen" ngoài Bắc hay dùng.

Hôm nay thúi thế!! Giây phút lãng mạn của mình mà cũng không được yên nữa!!!

- Hôm nay thúi quá mày ơi
- Sao thế?
- Đánh bạc thì thua trắng tay, ra đường thì đạp phải phân gâu, về đến nhà thì lại bị bu me bơm lửa, thế mới thúi.

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (September 29, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thúi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com