giỡn hả bưởi
{thả bom}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

địt

HẬU QUẢ VÌ THẢ BOM KHI ĐANG MẶC ĐỒ ƯỚT

ai thả bom đó?? Khai đi...

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (March 19, 2008)
2

người nén hơi không nổi thì xì ra lỗ thứ ba của cơ thể (cơ quan con người có nhiều lỗ lắm nhưng tui xhỉ đề cập đến 3 lỗ thui: lỗ mũi, lỗ rún và lỗ đ...

mày thả bom hả ròm

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 18, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thả bom"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com