mái hiên
{thả cửa}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

dùng để chỉ sự không giới hạn trong việc vui chơi

- thằng Quỳnh đi chơi thả cửa lun, hèn gì bị ba nó xử

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (October 25, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thả cửa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com