vịnh
{thảo bình}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

thảo = cỏ

bình = bằng

cỏ bằng = cẳng bò

chỉ đôi chân (cặp giò) hơi bị ... xấu của người phụ nữ

pé Thư: "Chẳng lẽ hông còn chỗ nào để phô trương nữa sao trời! Cái thảo bình này bảo đảm có xử lí qua photoshop để xóa ghẻ! Sure!"

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 09, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thảo bình"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com